POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Política de privacitat de dades de Quera

De conformitat amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic – s’informa que les dades de caràcter personal que l'usuari ha de facilitar durant el procés de registre i compra a través de www.quera.es s'incorporaran als fitxers de titularitat de PERE QUERA S.A. amb la següent finalitat:

  • Possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari.
  • Mantenir-vos informat dels productes i serveis oferts per PERE QUERA S.A. a través de suports electrònics i / o físics.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web, i processades per PERE QUERA S.A. són necessàries per a l'òptima prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari. PERE QUERA S.A. no garanteix la correcta prestació dels serveis si no es facilita tota la informació sol·licitada en el procés de compra i alta (inclosos els marcats com a opcionals).

PERE QUERA S.A. es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquen, les dades de caràcter personal sol·licitades seran emmagatzemades i gestionades amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de la seva informació, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua. Així mateix, PERE QUERA S.A. cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei.

PERE QUERA S.A. adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i  exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides en el lloc web dirigint la seva sol·licitud a través del correu electrònic marketing@quera.es.

 

SECCIÓ ROLEX

Quan navegui per la secció Rolex de la nostra pàgina web, pot ser que interactuï amb una pàgina web incorporada de www.rolex.com. En tal cas, els Termes d'Ús, Avis de Privacitat i Política de Cookies de www.rolex.com son els únics aplicables.